Γενική Συνέλευση Λαϊκής Επιτροπής Δευτέρα 1 Οκτώβρη 2012

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΙΣ 18:30 ΣΤΗ ΒΙΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ

Advertisements